CATHERINE DELSING

Bureau voor Training, Coaching en Procesbegeleiding
voor werkenden in de kinderopvang en andere pedagogische organisaties.

 

 

catherine delsing
 

Opvoeden
is
Begeleiden
in
Toewijding

 

Opvoeding is
een staat van eerbied.
Niet een stel regels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiel

Catherine Delsing is orthopedagoog en is sinds 1987 werkzaam in en voor de kinderopvang en naschoolse opvang.
Haar specialisatie is interactie tussen volwassenen en kinderen en tussen kinderen onderling.

Vanuit haar eigen bureau verzorgt zij training, coaching en werkbegeleiding ter bevordering van deskundigheid in het handelen naar jonge kinderen. Dit middels een trainingstraject dat zij als pedagogisch directeur van een KDV in Amsterdam en als docent binnen de kinderopvang heeft ontwikkeld op basis van vragen vanuit de werkvloer.

catherine delsingHaar belangstelling en speerpunt zijn in het bijzonder het centraal stellen van de opvoeder in het proces van het leren werken met nieuwe opvoedingsideeën.
In haar trainingen voor professionele opvoeders staan houding, (zelf)observatie en omgaan met gevoelens centraal.
Deskundigheidsontwikkeling op de werkvloer vraagt ook om een andere omgang met de beroepsgroep. Nieuwe ideeën zijn niet zomaar in praktijk te brengen.
Haar pedagogische visie vraagt ook om een andere manier van leidinggeven die daarop is afgestemd. De ontwikkeling van de individuele medewerker krijgt ruim aandacht en wordt meegenomen in het hele pedagogische veranderingsproces zodat uiteindelijk het vak met meer deskundigheid en plezier wordt uitgeoefend.

Catherine Delsing ziet een kinderdagverblijf als een samenleving van kinderen en volwassenen, een dynamisch geheel.
Haar training is dan ook een flexibele leerroute, afgestemd op de individuele deelnemer.
Het blijkt dat al vele organisaties deze methode als positief en leerrijk ervaren.

 

 

Alle rechten voorbehouden
© CME Delsing 2019