CATHERINE DELSING

Bureau voor Training, Coaching en Procesbegeleiding
voor werkenden in de kinderopvang en andere pedagogische organisaties.

 

 

catherine delsing
 

We beginnen vaak veel te vroeg met
dwang en de nadruk op sociaal zijn.
We beseffen onvoldoende dat een kind eerst tederheid en aandacht nodig heeft.
Wat je wil krijgen, moet je eerst geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogische Visie & Inspriratiebronnen

MIJN PEDAGOGISCHE VISIE die aan de training/coaching ten grondslag ligt is o.a. geïnspireerd door de Reggio-pedagogiek van Malaguzzi, de methode van Pikler, Solter, en Montessori en de ideeën van Korczak en Steiner.
Pedagogische inzichten van anderen zijn slechts een handreiking om professionele opvoeders aan te zetten tot reflectie. Het heeft veel te maken met het leren begrijpen van nieuwe ideeën over de kwaliteit van de zorg zodat die kan worden omgezet in een beter praktisch handelen.
Wat ik bij Korczak en Malaguzzi zoal tegenkom is hun diepe gevoel voor ontmoeten. Zij zien ontmoeten als: “Het werkelijk zien en horen van de ander met als meest essentiële kenmerk een open en nieuwsgierige houding van de kant van de opvoeder.”
DE EERSTE LAAG van sociaal zijn is het kind in zijn gevoelswereld serieus te nemen. We willen een sociaal kind en beseffen niet voldoende dat een kind eerst tederheid en aandacht van zijn verzorgers nodig heeft voordat de bereidheid ontstaat om dit na te doen. “Wat je wilt krijgen moet je eerst geven.”
We beginnen vaak veel te vroeg met dwang en de nadruk op sociaal zijn.
DE KWALITEIT van de zorg zit in wat er gebeurt in de interactie tussen kind en leidster. Het is de kwaliteit van aandacht die bepaalt of een kind zich emotioneel veilig voelt, waarbij sensitiviteit (invoelend vermogen) en responsiviteit (snel en positief reageren op signalen van het kind) sleutelbegrippen zijn.
EEN PEDAGOGISCHE ORGANISATIE kan niet opereren zonder een gedegen visie op pedagogisch handelen.
Zonder INHOUDELIJK CONCEPT kom je niet tot een goed antwoord op de vraag hoe een kinderopvangorganisatie die kwaliteit biedt er uit dient te zien.
EEN PEDAGOGISCHE VISIE is ook altijd een visie op mens-zijn.
Zonder LEIDINGGEVENDEN is er geen omslag in pedagogisch handelen mogelijk.
DE LEIDSTER is de sleutel voor de kwaliteit van de kinderopvang.
Opvoeding zit diep verankerd in jezelf. Bewust en onbewust heb je allerlei vooroordelen en opvattingen over het opvoeden en begeleiden van kinderen. Deze meningen dienen te worden meegenomen in de coaching van de pedagogisch werkenden.
PRAKTIJKMENSEN willen richtlijnen en praktische handvaten.

ENKELE PEDAGOGISCHE BRONNEN:

catherine delsingJANUSZ KORCZAK

De pedagogische relatie (respect en bescheidenheid)
“kinderen zijn al mensen”
“het kind heeft leiding nodig, in dialoog”
Leer jezelf kennen voordat je kinderen wilt leren kennen. Het is een van de meest kwalijke fouten te denken dat de pedagogie een wetenschap is die het kind betreft en niet de mens.

LORIS MALAGUZZI (Reggio-pedagogiek)

De creativiteit en eigenheid van het kind; een kind wil gezien worden, heeft een eigen ontwikkeling, het is competent, heeft een eigen wil. Aansluiten bij de belevingswereld, ervaringsgericht leren (geen instructie), nadruk op proces en betrokkenheid; zo min mogelijk ingrijpen, zo veel mogelijk ruimte.

ALETHA SOLTER

Jonge kinderen hebben sterke gevoelens van irritatie, angst, boosheid, jaloezie, frustratie, verwarring en verdriet.
Ze zijn gevoelig voor al onze oordelen.
Het is goed om zo kalm en neutraal mogelijk op emotioneel gedrag te reageren.
Het is belangrijk dat zij hun gevoelens op een veilige manier kunnen uiten.
Kinderen kunnen dit door te huilen, te praten, te spelen of te lachen.
Onacceptabel of “lastig” gedrag is geen teken van slechtheid of stout zijn, maar een hulpvraag aan en een verzoek om feedback van de volwassene.

EMMI PIKLER (Loczy-methode)

Alleen via een relatie ontwikkelen kinderen vertrouwen. Niet straffen maar model staan voor sociaal gedrag. Autonomie: Uit zichzelf bewegen is meer dan alleen plezier, het is een middel om zich in de wereld te oriënteren; basis van gevoel, intelligentie en sociaal gedrag.

RUDOLF STEINER

Elk kind is uniek. De basis voor verstandelijke ontwikkeling is creativiteit met nadruk op de gevoelsontwikkeling en kunstzinnige vorming. Belangrijk is concentratie; dit bevorder je door een rustige omgeving aan te bieden. Warme belangstelling van volwassenen en de natuur leert kinderen respect.

MARIA MONTESSORI

Een kind is van nature actief, nieuwsgierig en leergierig; belangstelling en tempo verschillen per kind.
Observeer kinderen om te zien wat ze leuk vinden; zelf laten kiezen. Ouders en opvoeders moeten het bijzondere van het kind helpen ontplooien.

CÉLESTIN FREINET

Aanvaard het kind zoals het is, neem het serieus op elke leeftijd; intellectuele ontwikkeling moet niet worden overgewaardeerd; kinderen moeten zelfstandig, uit zichzelf kunnen bewegen.

 

 

Alle rechten voorbehouden
© CME Delsing 2019