CATHERINE DELSING

Bureau voor Training, Coaching en Procesbegeleiding
voor werkenden in de kinderopvang en andere pedagogische organisaties.

 

 

 

"Je opvoeding zit diep verankerd in jezelf. Bewust en onbewust heb je veel vooroordelen en opvattingen."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerdoelen

De pedagogisch medewerker heeft inzicht in de pedagogische stromingen en ontwikkelt een kritische houding t.a.v. eigen handelen.

De pedagogisch medewerker kan gedrag van kinderen lezen en adequaat reageren op hun behoeften.
De emotionele en sociale ontwikkeling van het kind kan beter worden gevolgd.

De pedagogisch medewerker kan daadwerkelijk bewust kiezen voor de nieuwe pedagogische vaardigheden en kan zelf de visie over de omgang met kinderen onder de loep nemen voor de gewenste pedagogische koers.

Voor de hele organisatie wordt de stand van zaken vanuit een pedagogisch kader in kaart gebracht.
Het grootste kapitaal van de organisatie is immers het personeel.

De pedagogisch medewerker is in staat de pedagogische visie uit te dragen naar ouders enerzijds en andere instanties anderzijds.

catherine delsing

 

 

Alle rechten voorbehouden
© CME Delsing 2019