CATHERINE DELSING

Bureau voor Training, Coaching en Procesbegeleiding
voor werkenden in de kinderopvang en andere pedagogische organisaties.

 

 

catherine delsing
 

Daarom kent de wijze zichzelf,
Maar loopt er niet mee te koop.
Hij houdt van zichzelf,
Maar is niet zelfingenomen.
Hij doet het een en laat het ander.

-Lau Tse, Tao Te King

 

"Opvoeden is de meest effectieve
microchirurgische ingreep."

-W. Singer, neurochirurg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursusaanbod

A: CURSUSTRAJECT voor leidinggevenden, pedagogen en groepsleiding die werken met kinderen van 0 tot 12 jaar:

De pedagogiek van de kinderopvang, bronnen en pedagogisch beleid, vertaling van opvoedingsdoelen en opvoedingsaspecten.

 • Emotionele veiligheid
 • Zelfstandigheid, zelfvertrouwen, veerkracht, creativiteit
 • Sociale kennis en vaardigheden
 • Waarden en normen
  • de professionele relatie, model staan
  • zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • het belang van een goede gevoelsontwikkeling
  • kennis en differentiatie van gevoelens
  • conflictgedrag, boosheid, frustratie, verdriet
  • kinderangsten en –zorgen
  • druk gedrag, onzeker en teruggetrokken gedrag
  • spelbegeleiding, autonomie, leergierigheid
  • sociale interactie, sociaal gedrag
  • basisveiligheid, vitaliteit
  • belang van rust
  • observatie, video-interactie-analyse

B: TRAIN-DE-TRAINER-OPLEIDING:

In dit traject wordt een trainer opgeleid om het grote cursustraject binnen de instelling te kunnen aanbieden.

C: BASISTRAJECT voor groepsleiding:

Specifieke probleemstellingen zoals boven omschreven, o.a. spelbegeleiding, conflictgedrag, pesten.

D: COACHING van leidinggevenden en werkbegeleiders.

 • Bronnen van vernieuwend leiderschap
 • Het vermogen een niet oordelende, veilige leeromgeving mogelijk te maken
 • Empathisch luisteren, reflectieve houding
 • Helder en beslist optreden

E: (eenmalig) CONSULT:

Advies bij het opzetten van een pedagogische coaching,
Advies bij het opzetten van een pedagogisch beleid.

 

catherine delsingHet overbrengen van ideeën is een vak apart.
Wil kwaliteitsverbetering van binnenuit worden aangestuurd en vastgehouden, dan vraagt dit ook om deskundigheidsontwikkeling voor leidinggevenden zelf.
Het creëren van een positieve, inspirerende omgeving zal naast het inzicht geven in de vertaalslag van theorie naar praktijk in dit cursustraject centraal staan.
Het cursustraject  streeft het doel na leidinggevenden te ondersteunen in dit proces.

Ruime pedagogische inhoud zal worden aangeboden, zodat zowel de didaktiek van de beroepsgroep, dus de aanpak naar de groepsleiding, als de implicaties voor de organisatie duidelijk worden.

Net zoals de (professionele) opvoeding van het kind een ontmoeting is, is ook de werkbegeleiding van de (professionele) opvoeder een ontmoeting, waarbij de werkelijkheid van de opvoeder ook in dit proces dient te worden meegenomen.

 

 

Alle rechten voorbehouden
© CME Delsing 2019